สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชวนชิมและรู้จัก “ข้าวแช่ชาววัง” ตำรับสวนดุสิต ภูมิปัญญาสำรับแห่งวัฒนธรรม ในรูปแบบสื่อออนไลน์ครบวงจร ผ่านเว็บไซต์ โดยนำเสนอ เรื่องเล่าความเป็นมาของ "ข้าวแช่ชาววัง" /เสน่ห์ศาสตร์สำรับข้าวแช่ชาววัง พร้อมเครื่องเคียงผ่านสื่อความรู้ออนไลน์ /กฤตภาคในรูปแบบของ e-Book /อบรมระยะสั้น หลักสูตรข้าวแช่ชาววัง จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มารวมไว้สำหรับผู้สนใจ พร้อมทั้งช่องทางการสั่งซื้อ รับชมองค์ความรู้และสั่งซื้อ “ข้าวแช่ชาววัง” ได้ที่ http://khao-chae.dusit.ac.th
หรือสแกน QR Code: สวนดุสิต Khao Chaeเพียงเท่านี้ "ข้าวแช่ชาววัง" เมนูคลายร้อนตำรับสวนดุสิต ก็พร้อมเสริฟ์ทุกท่านค่ะ ☀️☀️

#ข้าวแช่ #ข้าวแช่ชาววัง #ข้าวแช่สวนดุสิต #ข้าวแช่ชาววังสวนดุสิต #องค์ความรู้ข้าวแช่ #KhaoChae #เมนูหน้าร้อน #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #เรียนทำอาหาร
#ARIT #ARITSDU #ARITDusit