ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จาก EBSCO (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ฟรี  ถึง  วันที่  30 มิถุนายน 2563  

บริษัท EBSCO ประเทศไทย ได้รวบรวมหนังสือ ใหม่ ที่น่าสนใจ น่าอ่าน  และ อ่านฟรี มีทุกศาสตร์สาขาวิชา และ เฉพาะทางพยาบาล

รวมถึง บันเทิงคดี สารคดีเช่น นวนินาย เรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเด็ก อ่านสนุก 

ให้โหลดอ่านสบาย (แบบ PDF)  เลือกอ่านได้เลยที่นี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ 


1.    eBook Academic Collection  คลิก Link: eBook Academic Collection
2.    eBook Subscription Clinical Collection Trial   คลิก Link: eBook Subscription Clinical Collection Tria

การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ทุกประเภท / eBook 2 ฐาน (ฟรี)


1.     เข้าใช้งานนอกมหาวิทยาลัยสามารถ access ด้วย

        user : dusit

        password : library@2562

2.    หรือใช้งานผ่าน VPN โดยติดตั้ง ระบบ VPN เพื่อเชื่อมต่อการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบ VPN 

3.    ใช้งานผ่าน ระบบ SDU Discovery Service ( EDS) เลือก content provider >> เลือกฐานข้อมูลใน list 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  02-2445319 และ 081-9047328 (คุณรักขณาวรรณ์ ชูทอง)