โดยมีช่องทางดังนี้

1. บริการการสอนออนไลน์ ปรึกษาการใช้งานผ่านออนไลน์ SDU Online Education Platform ได้ที่ http://line.me/ti/g/25RgG7O1v6

. บริการระบบสารสนเทศ แจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://line.me/ti/g/25RgG7O1v6

3. บริการ Internet เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานอัตโนมัติได้ที่ http://chgpwd.dusit.ac.th

4. บริการ WBSC-LMS ปรึกษาการใช้งานผ่านออนไลน์ได้ที่ Help Desk ระบบ WBSC https://line.me/R/ti/g/K3J_O19iLU

5. บริการยืม-คืนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://sdu-opac.dusit.ac.th

ทั้งนี้ หากพบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
และการใช้งานคอมพิวเตอร์
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
อาคาร 11 ชั้น 2
และโทรศัพท์ 0 2244 5233 / 0 2244 5240

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ