สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 โดยผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ ได้ที่

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ http://arit.dusit.ac.th    แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ http://www.dusit.ac.th/learning-resources อ่านหนังสือออนไลน์ :http:// http://elibrary.dusit.ac.th/ 

ฐานข้อมูลออนไลน์ :http:// http://arit.dusit.ac.th/main/databases/ (บริการผ่าน VPN) ยืมหนังสือต่อ http://sdu-opac.dusit.ac.th/ 

 

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ