บริการห้องประชุม

Conference & Meeting Room Service

บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

สำนักวิทยบริการยินดี บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

ที่มีทั้งห้องประชุมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย โดยแบ่งออกเป็น

 

1.ห้องประชุมปิ่นน้อย

: ห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวนที่นั่ง 80 – 100 คน

1475151523416

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ Notebook /เครื่องโปรเจคเตอร์ / ไมโครโฟนมีสาย

 

2.ห้องประชุม Sharing Room

: ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวนที่นั่ง 20 คน

1475151529613

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ PC /เครื่องโปรเจคเตอร์ / Apple TV

 

(3) ห้องประชุม Conference Room 2

1475151496762

: ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวนที่นั่ง 30 คน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ Notebook /เครื่องโปรเจคเตอร์ / ไมโครโฟนมีสาย

 

 (4) ห้องประชุม Conference Room 3

1475151511120

: ห้องประชุมขนาดกลาง จำนวนที่นั่ง 48 คน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ Notebook /เครื่องโปรเจคเตอร์ / ไมโครโฟนมีสาย / Appple TV

 

 

**บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับห้องประชุมและห้องสัมมนา โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

  • อาหารว่าง ราคา 35 บาท  ได้แก่ ชา/กาแฟ/ไมโล + ขนม 1 ชิ้น
  • อาหารว่าง ราคา 45 บาท  ได้แก่ ชา/กาแฟ/ไมโล + ขนม 2 ชิ้น

 

( การชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดภายในวันจัดงาน)

 

ติดต่อขอรับบริการห้องประชุมและบริการอาหารว่างได้ที่
สำนักงานอำนวยการ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1
โทร: 0-2244-5302