ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Online Information And Education Conference 2017”

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, สิงหาคม 22, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

“Online Information And Education Conference 2017”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ http://onlineconference.dusit.ac.th/2017/

FB: https://www.facebook.com/sdubookconference/

Please follow and like us: