Did you know? รู้หรือไม่? Excel 2013 แยกข้อมูลในเซลล์เดียวได้ในไม่กี่วินาที

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 8, 2017

Did you know? รู้หรือไม่?  
Excel 2013 แยกข้อมูลในเซลล์เดียวได้ในไม่กี่วินาที !!!!

ข้อมูลดีๆจาก ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ

16996342_1448756431861412_2315753264110339755_n

Please follow and like us: