ARIT เตรียมพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 8, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560โดย การประชุมมีอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ ข่าว:รสสุคนธ์ / ภาพ: ชัยญามล/อภิญญา

Please follow and like us: