ARIT อบรม Photoshop ให้กับน.ศ.วิชาสัมมนาทางการตลาด มสด.

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 5, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมโปรแกรม Adobe Photoshop ให้กับน.ศ.วิชาสัมมนาทางการตลาด และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาปรับใช้กับการเรียน โดยมีอาจารย์สันทะนีย์ ยะสารวรรณ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้

ในวันที่ 5 และ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ On Demand ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: