ARIT ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, เมษายน 10, 2018

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ พร้อมทั้งบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่”

โดยพร้อมใจแต่งกายชุดไทย ชุดผ้าลายดอก ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ชิมขนมไทยชาววัง น้ำสมุนไพรพร้อมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องขนมไทยจากมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัย และรับฟังดนตรีไทยจากนักศึกษาและรับฟังดนตรีไทยจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานเวิร์คโซน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ
(ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา/สถิตย์/คนARIT)

 

Please follow and like us: