ARIT ร่วมกับ โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 1

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 8, 2017

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 1
ในหัวข้อ “Windows NT Administration” ให้กับบุคลากรของกรมทหารสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2560

(ภาพจาก ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

17203172_1447614185270517_6829494900071182303_n

Please follow and like us: