ARIT รับการตรวจสอบวัสดุของหน่วยงานจากคณะกรรมการตรวจพัสดุฯ มสด.

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 13, 2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจสอบวัสดุของหน่วยงาน โดยตรวจนับวัสดุปีงบประมาณ 2561

จากคณะกรรมการตรวจพัสดุและครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 1 (ข่าว :รสสุคนธ์/ภาพ :อภิญญา)

Please follow and like us: