ARIT ประชุมคัดเลือกขั้นตอนงานบริการของสำนักวิทยบริการฯ (SLA) สำหรับศูนย์การศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 30, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกขั้นตอนงานบริการของสำนักวิทยบริการฯ (SLA) สำหรับศูนย์การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

Please follow and like us: