ARIT ต้อนรับ Prof. Mitsuhiro ODA จากประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 10, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ Professor Mitsuhiro ODA ศาสตราจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Department of Education, Aoyama Gakuin University จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายธีรบุญ เดชอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนางสาวสันทะนีย์ ยะสารวรรณ เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: จิราพร)

dscf9006 dscf9012 dscf9013 dscf9044 dscf9052 dscf9060

Please follow and like us: