ARIT ต้อนรับนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงาน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 26, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการฯ ในส่วนของการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยมี น.ส.ชัยญามล เลิศสงคราม หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ น.ส.ประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด นายปภาวิน ปัญญาใส ผู้ดูแลระบบห้องสมุด และน.ส.กาญจนา กริ่งรัมย์ บุคลากรห้องสมุด ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการฯ

(ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: ประดับศรี/กาญจนา/หนึ่งฤทัย)

Please follow and like us: