ARIT ต้อนรับนักศึกษากิจกรรม “เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง”

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, สิงหาคม 7, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษารหัส 61 จากกิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง” 

กิจกรรมฐานที่ 3 เทคโนโลยีก้าวไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: ศิริพร)

 

Please follow and like us: