ARIT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.เทศบาล6 (วัดตันติยาภิรม) จ.ตรัง

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 1, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนของภาพรวมสำนักวิทยบริการฯ ห้องสมุดสีเขียว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยมี คุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมสำนักวิทยบริการฯ คุณรักขณาวรรณ์ ชูทอง และคุณธันยมัย กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ ให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการฯ (ข่าว/ภาพ: รสสุคนธ์)

Please follow and like us: