ARIT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Southeastern

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 28, 2017

ARIT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Southeastern

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ EDNA H. JALOTJOT ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ University of Southeastern พร้อมคณะนักศึกษาปริญญาเอก จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 10 คน โดยเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ ในส่วนของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยมี นายธีรบุญ เดชอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ น.ส.ประดับศรี เนตรนี หัวหน้าผ่ายห้องสมุด และอ.สันทนีย์ ยะสารวรรณ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: