ARIT ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 15, 2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในส่วนของระบบนิเทศออนไลน์ ระบบห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ :พศิน).

ชมภาพ  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2310364452328815&type=1&l=762b0d0d87

 

 

 

Please follow and like us: