วันสิ่งแวดล้อมโลก

By มลธิรา โพธิ์น้อย, มิถุนายน 5, 2017

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ “วันสิ่งแวดล้อมโลก”
ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
ซึ่งในปี 2560 กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ
ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ (Connecting People to nature)
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
และสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
SDU ARIT Green Library
ขอเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกของเรา
ขอเชิญชวนชาวสวนดุสิต “ลดเพื่อโลก”
โดยลดการใช้ถุงพลาสติก = ลดขยะ
สามารถดูข้อมูลกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้ที่เว็บไซต์ http://arit.dusit.ac.th/greenlibrary/

Please follow and like us: