29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ

By สันทนีย์ ยะสารวรรณ, กรกฎาคม 27, 2017

วันภาษาไทยแห่งชาติ ถูกบัญญัติขึ้น ในปี พ.ศ 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ด้วยทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์และนักภาษาไทย และทรงแสดงความห่วงใย เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ”  ซึ่งวันที่ 29 ในอดีตของปีพ.ศ. 2505 เป็นวันที่พระองค์ทรงเสด็จเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้คำไทย ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในยุดปัจจุบันไทยแลนด์ 4.0 เพื่อร่วมรำลึกความสำคัญ และ เสน่ห์ของภาษาไทย ที่มีความลึกซึ้งเฉพาะตัวในการนำใช้ที่ยากจะหาได้ในภาษาอื่น จึงขอแนะนำ APP ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ ภาษาไทย แก่น้องนักศึกษาที่ยังไม่ได้โหลดไว้ใช้ เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์และความบันเทิง  ใครที่ยังไม่มี ขอแนะนำลองโหลดมาทดลองใช้กัน เพิ่มพูนความรู้กันได้ฟรีๆไม่มีค่าใข้จ่าย

“คนไทยหรือเปล่า“App Game ซึ่งมีออกมาแล้วถึงสองเกมส์ เพื่อวัดความรู้เรื่องการสะกดคำ และ ทายลักษณะนาม  การเรียกคำแสดงจำนวนสิ่งของแต่ละอย่าง  ลองโหลดมาลองเล่น ฝึกทักษะภาษาไทยของเราเองที่คุ้นๆ ว่าเราแม่นแค่ไหน ก็ช่วยสร้างความรู้และความสนุกได้ไม่น้อย

 

“ Thai Dictionary” หรือ พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  APP นี้ ถ้าอยากจะเช็คให้แนใจว่าสะกดคำไทยถูกต้องจริงๆ ต้องของแท้ ด้วย APP พจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำ

 

– “ ทายสุภาษิต” APP Game รวมรวบ สุภาษิตไทยพร้อมความหมาย ที่มาของแต่ละสุภาษิต โดยมีให้เลือกระดับความยาก-ง่าย ของการเล่นได้ถึง 3 ระดับ  ที่มีตัวใบ้เพื่อช่วยในการทาย สำนวนที่อาจไม่คุ้นเคย และยังแชร์ไปหาเพื่อนได้ด้วย

Please follow and like us: