28 กันยายน 2560 ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 28, 2017

28 กันยายน 2560 ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี เป็นต้นไป และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ที่มา : สำนักข่าวไทย

Please follow and like us: