20 กันยายน กับหลากหลายวันสำคัญ

By สันทนีย์ ยะสารวรรณ, กันยายน 17, 2018

วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่5 และ รัชกาลที่8 |วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ | วันเยาวชนแห่งชาติ | วันสถาปนาการไฟฟ้า

“วันสำคัญ” หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในอดีต และเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนั้น ๆ รัฐ / ชุมชนหรือหน่วยงานจึงจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น สำหรับ วันที่20 กันยายนนี้ ตรงกับวันสำคัญหลายวันเลยทีเดียว เรามาดูกันว่าตรงกับวันสำคัญอะไรบ้าง

วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่5 และ รัชกาลที่8

วันพระราชสมภพ คือ คำราชาศัพท์ ที่หมายถึง วันเกิด นั่นเอง สำหรับ ราชวงศ์จักรี เรามี พระมหากษัตริย์ ถึงสองพระองค์ ที่ทรงพระราชสมภพ ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ซึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468

 


วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จประพาสทางเรือ จากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ทรงดำรัสถึง คลองแสนแสบ ที่พระราชดำเนินผ่าน ว่าเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษา   เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ  คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์รักษาและพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ”  เพื่อเตือนใจให้ตระหนักในการรักษาแม่น้ำลำคลองของคนไทยให้กลับมาใสสะอาด กลับมาสมกับสมญานามของกรุงเทพมหานครที่เคยชื่อว่า “เวนิสตะวันออก”


วันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชน (Youth) คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25    โดย วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลโดยใช้คำขวัญ “Participation, Development and Peace” ต่อมา คณะรัฐมนตรี จึงได้เห็นชอบให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี จัดเป็นวันเยาวชนแห่งชาติไทย โดยมีคำขวัญภาคภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”


วันสถาปนาการไฟฟ้า

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2427 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งนับเป็นการเริ่มนำไฟฟ้ามาใช้ครั้งแรก ของประเทศไทย โดยมีบุคคลแรกที่ได้ริเริ่มการนำแนวคิดไฟฟ้าจากต่างประเทศมาใช้ในสยาม ก็คือ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ที่ครั้งดำรงหน้าที่เป็นเป็นอุปทูต ในรัชกาลที่5 ได้เห็นตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าจากครั้งไปเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จึงเกิดคำแนวทาง มาดำเนินการสั่งเครื่องปั่นไฟมาจากประเทศอังกฤษ มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก และได้มีการทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้าครั้งแรก ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังกล่าวนั้นเอง

 

เรื่องราวความสำคัญในอดีต ทำให้เกิดเป็นวันสำคัญต่างๆซึ่งเราควรเรียนรู้ เพราะอดีตของที่มาเหตุการณ์เหล่านั้น ล้วนเป็นจุดเริ่มต้น ต่อยอด ถึงการพัฒนาสืบมาในเรื่องราวต่างๆที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองจนปัจจุบัน  ในโอกาสตรงกับวันสำคัญต่างๆ ที่มีหลากหลายในวันนี้ หวังว่า น้องๆ ซึ่งอยู่ในวัยเยาวชนของชาติ จะร่วมจดจำวันสำคัญเหล่านี้ และร่วมมือ  รวมพลัง สร้างสรรค์ กิจกรรมดีต่างๆ ที่จัดขึ้นฉลองวันสถาปนาต่างๆ ของประเทศไทยเราต่อไป

 

*ขอบคุณที่มาข้อมูล

http://www.egat.co.th

https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2018.html

http://www.pcd.go.th

Please follow and like us: