เทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าตากสินฯ ครบ 250 ปีกรุงธนบุรี

By สันทนีย์ ยะสารวรรณ, ธันวาคม 28, 2017

วันที่ 28 ธ.ค. ของทุกปี เป็นถือวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในปี 2560 นี้ ถือเป็นปีพิเศษ ในโอกาสครบรอบ  250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี (2310-2560) ซึ่งในวาระนี้หน่วยงานต่างๆทั้งราชการและเอกชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นเฉลิมฉลอง กรุงธนบุรี 250 ปี และ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด (ปณท) ได้ออกตราไปรษณียากรที่ระลึกดวงใหม่ เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณวีรกษัตริย์แห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยเป็นภาพ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาหาราช ที่ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อ.เมือง จ.จันทบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นโครงการใหญ่โดยจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2560 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 เป็นเวลา 1 ปี ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น  จัดพิมพ์หนังสือชุดเกี่ยวกับสมัยธนบุรี การสัมมนาทางวิชาการฯ  การบูรณะแหล่งโบราณสถานสมัยธนบุรี การแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่นต่างๆการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี การจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับสมัยธนบุรี การจัดทัศนศึกษาตามเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึง การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี ที่จะโดยออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่เป็นต้น

สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นี้  ที่กรุงเทพมหานคร ณ . บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)  นอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในช่วงเช้า ตลอดวันจนถึง เที่ยงคืน ยังมีกิจกรรม นิทรรศการ งานออกร้าน และการแสดงต่างๆ ที่สามารถเข้าร่วมชม โดยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. และเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน

และสำหรับผู้ที่สนใจความเป็นมาความเป็นมาของ กรุงธนบุรี สามารถ คลิกรับชมสารคดี ตอน “250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” จากรายการกระจกหกด้าน ได้ที่นี่  ที่จะทำให้เราเข้าใจและได้เห็นร่องรอยของกรุงธนบุรี ที่เรายังพบได้ในปัจจุบัน

และหากมีความสนใจอยากเข้าชมสถานที่จริง ทางกองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้เปิดโบราณสถานในพระราชวังเดิม หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า พระราชวังกรุงธนบุรี พระราชวังหลวงเพียงแห่งเดียวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่  ให้ได้เช้าชมและถวายสักการะสมเก็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดย วันที่ 28 ธันวาคมนี้ จะเป็นถือเป็นวันสุดท้ายของการให้เข้าชมค่ะ

Please follow and like us: