สำนักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิต ร่วมออกบูธในวันสิ่งแวดล้อมไทย

By จิราพร ภิญญากรณ์, ธันวาคม 4, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกบูธกิจกรรม “สวนดุสิต รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม โดยศูนย์สิ่งแวดล้อมและกองประชาสัมพันธ์ ภายในบูธมีการให้ความรู้และรณรงค์เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ภายใต้แนวคิด “รู้…รักษ์โลก” รวมทั้งแสดงผลงาน D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ตามหลักการ 3Rs โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมบูธอย่างคับคั่ง เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ชุติวรรณ ภิญญากรณ์)

Please follow and like us: