สำนักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิต เข้ารับการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุด

By มลธิรา โพธิ์น้อย, กุมภาพันธ์ 7, 2018

นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยอาจารย์พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาจารย์สิมนัส ตรีเดช อาจารย์อนิรุทธ์ ศรีเลขา และคณะนักวิจัยผู้ช่วย ที่เข้าดำเนินการสำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพของอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักวิทยบริการ ทั้งในส่วนของฝั่งห้องสมุดและฝั่ง Virtual Library เพื่อประเมินและบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว : จิราพร / ภาพ : อกนิษฐ์/เทวี)

   

Please follow and like us: