ร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมไทย

By สันทนีย์ ยะสารวรรณ, ธันวาคม 3, 2018

หากไม่อยากเชย  วันที่ 4 ธันวาคมนี้ อย่าลืมพกถุงผ้าไว้ซื้อของนะคะน้องๆ เพราะ ปีนี้มีการณรงค์อย่างจริงจัง ด้วยวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คือ วันสิ่งแวดล้อมไทย

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวน น้องนักศึกษาและบุคลากรของสวนดุสิต ร่วมด้วยช่วยกัน รักษ์โลก ร่วมกับ ห้างร้าน หน่วยงาน ต่างๆ ที่พร้อมใจกัน งดใช้ถุงพลาสติกในวันที่ 4 ธันวาคมนี้

โดยเมื่อไปซื้อของ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ พนักงานจะไม่มีถุงพลาสติกใส่ของให้เรานะคะ เราต้องพกทุกผ้าไปเอง ซึ่งหวังว่า วันที่ 4 จะไม่ใช่ เป็นเพียงวันเดียวของการร่วมมือกัน เพราะถ้าหากเราพยายามใช้ถุงผ้าทุกวันให้เป็นกิจวัตร ก็จะเป็นความร่วมมือในระยะยาวเพื่อช่วยลดปัญหาขยะถุงพลาสติกที่ให้ผลต่อเนื่องได้อีกทางหนึ่ง

หากใครสนใจความรู้เกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมไทย ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดี ร่วมกันขจัดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมมีการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม

นอกเหนือจากวันที่ 4 ธ.ค. จะเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันนี้ ยังจัดเป็น วัน ทสม. แห่งชาติ ด้วยนะคะ หรือมี ชื่อเต็มว่า วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีเพิ่มมากขึ้นในทุกทั่วท้องถิ่นและทุกภูมิภาค

พวกเราประชาชนทั่วไปก็ร่วมมือได้นะคะ สำหรับน้องๆท่านใด ที่มีถุงผ้าใช้หลายใบ ตอนนี้มี โครงการเชิญชวนบริจาคถุงผ้า ให้กับ กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก โดยรับบริจาค ตามจุดต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ

ทุกภาคส่วนล้วนตื่นตัว รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  ร่วมลงมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง ถวายแด่พ่อหลวงของเรากันค่ะ  “ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

Please follow and like us: