บริการห้องประชุมขนาดเล็ก ARIT STUDY ROOM

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 26, 2017

ARIT STUDY ROOM บริการห้องประชุมขนาดเล็ก 
สำหรับอ่านหนังสือเตรียมสอบ ทำงานกลุ่ม ฯลฯ
ชั้น 2 ฝั่งลาน VL. ห้องแอร์ ไม่มีโปรเจคเตอร์ และไมโครโฟน***

 

Please follow and like us: