น.ศ. ปี1 ไม่มีบัตรน.ศ. เข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ ???

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 11, 2016

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มีบัตรนักศึกษา
สามารถเข้าใช้สำนักวิทยบริการฯ และยืมหนังสือได้
เพียงแสดง บาร์โค้ด ที่มหาวิทยาลัยออกให้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ยืม – คืน เคาท์เตอร์บริการชั้น 2
หรือใช้เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ (Self Check)
ที่ติดตั้งบริเวณชั้น 1 ค่ะ

**นักศึกษาที่มีบัตรแล้ว สแกนบัตรเข้าใช้สำนักวิทยบริการฯ
ยืมหนังสือ ยืมNotebook (ใช้งานภายในสำนักวิทยบริการฯ)
และบริการอื่นๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ได้ตามปกติ

Please follow and like us: