ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าใช้งานโปรแกรม EEWOWW (วันนี้ – 31 ธ.ค. 60)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 8, 2017

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าใช้งานโปรแกรม EEWOWW

EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ 
โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) 
การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking)

โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password

ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx

โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น) จากนั้นนำ email  ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

URL     :   http://www.eewoww.com

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ewoww

ระยะการใช้งาน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐธิดา วงศ์กลาง 02-769-3888

eewoww-2

 

Please follow and like us: