ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ iG Library (e-Book) (วันนี้ – 15พฤษภาคม 60)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มีนาคม 7, 2017

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร เข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ iG Library (e-Book)

พิเศษวันนี้ …

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จาก 2 สำนักพิมพ์ชื่อดัง
95 ชื่อเรื่องจาก Mc Graw – Hill 
35 ชื่อเรื่องจาก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการใช้งาน วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2560

ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Book) iG Library Download Copy Print Share … สืบค้นด้วยเทคโนโลยี iViewer

URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary

ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐธิดา วงศ์กลาง 02-769-3888

 

 

 

Please follow and like us: