ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าใช้งาน e-Book: iG Library

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 25, 2017

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าใช้งาน e-Book: iG Library

iG Library หนังสือภาษาอังกฤษ หลากหลายเรื่องราว สาระครบเครื่อง ภาพสวยงาม ดาวน์โหลดง่าย ยืม – คืน ได้ด้วยตนเอง สะดวกทุกที่ เแค่มีอินเทอร์เน็ต

ใช้งานผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย

ทดลองใช้งานได้ที่ http://arit.dusit.ac.th เมนูบริการฐานข้อมูล

กรณีเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุณาติดตั้ง VPN ก่อนเข้าใช้งานฐานข้อมูล
http://network.dusit.ac.th/web/services/vpn/ ( VPN)

Please follow and like us: