ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) (1 ส.ค. – 30 พ.ย. 60)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 10, 2017

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์

ระยะเวลาทดลองใช้ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

 

สามารถทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ที่

http://community.worldebooklibrary.org/Default.aspx?&AffiliateKey=WEL-SuDuUnJu2420

Access Code WEL-SuDuUnJu2420

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://arit.dusit.ac.th/ เมนูข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 02- 244 – 5319

Please follow and like us: