ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic (ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2560)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 27, 2017

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic (ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์) จากสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม)

Britannica Online Academic เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษระดับอุดมศึกษา ออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2560

ทดลองใช้งานได้ที่ http://academic.eb.com/

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน britannica-academic

ติดต่อสอบถาม คุณธราธร ภมรพิบูลย์วิทย์ โทร 089-044-5565 ; 091-465-1799

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ โทร. 02- 244- 5319

britannica

Please follow and like us: