กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม และทดสอบทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อรับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Certificate

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 22, 2018

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม และทดสอบทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อรับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Certificate จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทไมโครซอฟท์ สหรัฐอเมริกา
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ลงทะเบียน ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์) อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 02-244-5226

 

Please follow and like us: