การประชุมออนไลน์

Skype for Business

Skype for Business คือ ระบบประชุมออนไลน์ สามารถประยุคต์ใช้เป็น การสอนออนไลน์ โดยรองรับการทำงานทั้งแบบ การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ / ผ่านเว็บไซต์ และ มือถือ สามารถนำเสนอเอกสารต่างๆ Microsoft office ( Word,Excel,Power point) ได้ ระบบยังสามารถบันทึกการประชุมไว้เป็น video ไฟล์ได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ดังนี่

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. ดาวน์โหลดใบรับรองความปลอดภัย [คลิกที่นี่]
  2. การใช้งานบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  3. การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
    • การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ [คลิกที่นี่]
    • การใช้งานระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ [คลิกที่นี่]
  4. การใช้งานบนมือถือ บนระบบปฎิบัตการ Android [คลิกที่นี่]
  5. การใช้งานบนมือถือ บนระบบปฎิบัติการ iOS
  6. FAQ [คลิกที่นี่]