สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Oracle Academy (บ.ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer: Database Foundation โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Jian Jian (China-Trainer Principle) วิทยากร เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่   18 –22 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย  | ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

 

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ