สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริง หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project โดยใช้ iPad ครั้งที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์ทำ Poster ด้วย Pages และสร้างดนตรีด้วย GarageBand เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562ณ ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น44 อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพมหานคร โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ข่าว /ภาพ: จิรโรจน์)

อัลบั้มภาพ 23 ภาพ