สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 : Earn and Learn จัดโดยสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ในช่วงปิดภาคเรียน โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้นำกิจกรรมประสบการณ์เสมือนจริงผ่านกล่อง Virtual Reality (VR) ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เข้าสู่การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยมีนายสถิตย์ เชิดฉันท์ และทีมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้และแนะนำการใช้งาน เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562  ณ ลาน VL. ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์  ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: ชัยญามล  เลิศสงคราม)