นายวีระพันธ์ ชมพูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2563 โดยรับพรปีใหม่และใส่บาตรพระสงฆ์ 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย/ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 15 ภาพ