สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. จัดพิธีเปิดมุมอ่านหนังสือภาษาจีน ซึ่ง Beijing Shuren International Cultural Development Co., Ltd. ร่วมกับ Innovation college of Hundun University ได้มอบหนังสือภาษาจีนให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 600 เล่ม เพื่อบริการหนังสือภาษาจีนให้กับนักศึกษาจีน อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีน –ไทย และสร้างมิตรภาพให้กับนักศึกษาชาวจีนด้วย ณ บริเวณ WORK ZONE ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

(ข่าว/ภาพ: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย)

อัลบั้มภาพ 14 ภาพ